2017 ställde Köpenhamns medborgarrepresentant upp det på dagordningen att Strøget skulle städas och förskönas på begäran av butikslivet. Planen var att göra Strøget till ett rent, funktionellt och presentabelt område som möter turister och lokalbefolkningens förväntningar.

I år har Teknik- och miljöutskottet nu sagt ja till en renovering av två gator i Indre By, Løvstræde och Valkendorfsgade som kommer att bli bilfria gågator.

Butiksägare kommer att göra Strøget finare

Köpenhamns atmosfär är svår att uppleva mellan de internationella modebutikerna, snabbmatskedjorna och liv som enligt affärsägare har tagit över Strøget. Därför gjorde förra årets tillvalda representanter i Medborgarrepresentationen så att gågatan ska ha översyn genom en övergripande plan som ser till att både turiste roch lokalbefolkning får en bra upplevelse.

I samband med planerna uttalade ordföranden för Danmarks huvudstad Jakob Lange till tidningen Politikken: ”Vi är oändliga nöjda med planerna. Strøget är på väg att blekna bort. I övre änden upp till Rådhusplatsen måste man leva med det faktum att det är en samlingsskål med plats för lite av varje ”.

Förslagen i den övergripande planen diskuterades och antogs av de valda politikerna och innefattade bland annat rengöring av gågatan, ny beläggning och fasadförbättring.

Köpmagergade och Vimmelskaftet i fokus

På Højbro Plads görs det ofta fasadrenoveringar av butikerna för några av de ikoniska danska varumärkena, som t.ex. Georg Jensen, och som binder Vimmelskaftet och Købmagergade tillsammans. Dessa renoveringar sprider sig nu till resten av staden för att skapa en bättre och mer Köpenhamns-aktig atmosfär.

Flera butiks- och affärsägare tycker att man borde göra något på Strøget som leder upp till Rådhuspladsen. Särskilt om man vill behålla den ursprungliga arkitekturen som präglar det historiska bygget på stråket.

Dessutom har det talats om att man måste göra något med cykelparkeringen i staden. Det är ett av de sakerna som tar upp mycket på det offentliga livet i vardagen.

Två nya gågator som investering

Delar av den övergripande planen uppfylldes nu efter en investering från pensionsbolaget PFA, som har erbjudit att renovera Løvstræde och Valkendorfsgade och omvandla dem till bilfria gågator.

Detta tackade medborgarrepresentanten ja till september 2018 då de också betonade att investeringen gynnar den önskade utvecklingen för Köpenhamns handelsliv.

Investeringen innebär att 20 parkeringsplatser kommer att tas bort i Indre By (innerstaden) till förmån för gågator och mer cykelparkering som en del av renoveringen av det gamla postkontoret på Købmagergade.

Förväntan är att byggnadsarbetet ska starta under våren 2019, medan ombygget av postkontoret kommer att sträcka sig i högst fyra månader.

Renovering kräver utrymme på gatan

För att ge Strøget en kärleksfull förändring krävs det också att stadsbilden under en tid ger utrymme för renoveringsarbetet och hantverkarna, speciellt om det ska läggas fokus på affärernas fasader.

Om hantverkarna ska stiga till byggnadsplatsens höjder är det viktigt att de kan stå på en stabil yta och inte behöva vara orliga för deras säkerhet. Därför är en ställning nödvändig så att hantverkare säkert och enkelt kan undvika potentiella arbetsskador. Dessutom ger ställning, i motsats till stegar, mer utrymme för verktyg, så arbetet kan ske snabbare och effektivare.

Det finns flera typer av byggnadsställningar som du kan läsa mer om på Stegfabriken.se, men oftast ser du att fasadställningarna används i gatuplatsen när du byter fönster. De kommer också i många olika varianter, som kan skräddarsys efter kundernas önskemål.

Det rekommenderas dock att du följer standarderna för byggnadsställningar eftersom de kan ställas in och anpassas enkelt i motsats till speciallösningarna.