Det finns många olika behandlingar för olika typer och grader av hörselskador. Här kommer exempel på några behandlingar som är vanliga vid nedsatt hörsel.

Cochleaimplantat

Ett cochleaimplantat är en elektronisk medicinsk utrustning som ersätter funktionen på det skadade innerörat. Till skillnad från hörapparaten, som förstärker ljudet, så övertar cochleaimplantatet arbetet från det skadade innerörat och skickar ljudsignaler till hjärnan. Cochleaimplantatet kan hjälpa personer som har måttligt till grav hörselnedsättning på båda öronen och också den som har mycket liten eller kanske ingen hjälp av en hörapparat.

Många personer har cochleaimplantat i båda öronen. Att höra på båda öronen kan förbättra förmågan att kunna bestämma vilken riktning som ljuden kommer ifrån och man får chansen att skilja på ljud som man vill och inte vill höra.

Benförankrade Baha-implantat

Ett benförankrat implantat är ett medicinskt hjälpmedel som överför ljud genom att leda det förbi ytter- och mellanörat via skallbenet direkt till innerörat. Detta benförankrade system består av ett litet titanimplantat, en distans och en ljudprocessor. Ljud överförs som vibrationer från ljudprocessorn till implantatet, via skallbenet till ytterörat. Benförankrade implantat kan hjälpa människor som har konduktiv hörselnedsättning eller om man har ensidig sensorineural dövhet, vilket är detsamma som total hörselnedsättning på ena sidan.

Fördelarna med denna typen av hjälpmedel vid hörselnedsättning är att om du har problem med ytter- eller mellanörat kan de hjälpa dig att höra bättre i bullriga miljöer och även att lokalisera ljud. Du får också ett naturligare ljud med mindre distorsion om man jämför med vanliga hörapparater. Hörselgången lämnas öppen vilket ökar komforten och minskar riskerna för kroniska öroninfektioner och allergier. Om du är helt döv på ena örat så skickar denna typen av implantat ljudet genom skallbenet från den döva sidan till innerörat på den hörande sidan. Ljudöverföringen ger dig på detta sätt en mycket bra ljudupplevelse med ljud från alla riktningar.

Elektriskt/akustiskt implantatet

Det finns även elektriska/akustiska implantatsystem som hjälper personer med diskanthörselnedsättning att höra högfrekventa ljud, vilket är viktigt för att förstå tal och kunna kommunicera. För personer som har diskanthörselnedsättning räcker det inte med en hörapparat för att kunna höra denna typen av ljud. Fördelarna med detta system är att man får bättre hörförmåga när det gäller förståelse av tal i tysta omgivningar och i bullriga situationer. Man uppskattar även musik mer och får dessutom bättre uppfattning av omgivningsljud, så som alarm, ringklockor och fordon, men även många av naturens ljud så som regn, fågelsång och hundskall.

Hörapparat

Hörapparater fångar in ljud, förstärker ljudet och skickar det sedan vidare via öronkanalen genom mellanörat till innerörat där nerverna sitter. Hörapparater kan vara till stor hjälp för människor som har lindrig till måttlig hörselnedsättning som har orsakats av skador på sensoriska celler på grund av normalt åldrande eller överexponering av för starka ljud. Man kan även få nedsatt hörsel av viss medicinering, skallskador eller genetiska faktorer.

Fördelarna som många upplever när de använder en hörapparat är att den hjälper dem att höra och förstå tal bättre i många situationer och man kan återigen höra låga eller svaga ljud som man inte har hört på mycket länge.

Mer på denna webbplats.