Om man skall gå rakt på sak så är det korta svaret ja på den frågan. I Sverige är det idag lagligt att inhandla cannabisolja, men det gäller att man som konsument har koll på vilken olja man köper in. Alla cannabisoljor innehåller olika ämnen vilka inte är lagliga och man måste därför ha bra koll på vad som är lagligt och inte lagligt. Ansvaret ligger hos konsumenten att förstå vilka ämnen som produkten innehåller och vilka ämnen som är tillåtna.

Allmän information om cannabisolja

Man kan säga att det finns två olika kategorier när det gäller cannabisolja där ändamålet är medicinskt syfte. Dessa två är att man antingen använder oljan i ett självmedicinerande syfte eller att man använder oljan rent medicinskt. Det kan vara klurigt att förstå skillnaden mellan dessa så här kommer några korta förklaringar.

  • Medicinisk användning: Vid denna kategori så är det en läkare som angivit att patienten skall använda sig av cannabisolja, och man får då ett recept. Detta kan hämtas ut på apoteket. Denna dos som man hämtar ut är dock framställd för den specifika patienten, vilket bygger på personens behov och annan information som läkaren angivit.
  • Självmedicinerad användning: Detta är den typ av cannabisolja som man själv kan  köpa där det är lagligt och finns tillgängligt. Det finns många bra butiker online men går också att köpa i fysiska butiker.

Cannabisoljan framställs via hampaväxten, och det kan finnas över 120 olika ämnen vid framställningen. Ett ämne som kommer naturligt via framställning är THC, vilket dock är en olaglig substans. Att känna till vilka ämnen som är lagliga och olagliga är som sagt mycket viktigt att känna till om man skall använda sig av cannabisolja. Det kan vara svårt och förvirrande gällande vilka ämnen som man bör känna till då de flesta oljorna innehåller cannabinoider. Läs därför alltid varudeklarationen där det tydligt skall framgå vilka ämnen som ingår.

Vad säger forskningen om cannabisolja?

Forskning inom cannabis och dess effekter på människor är fortfarande något otydligt. Dels så har forskningen försvårats och stannat upp då cannabis klassas som en tung drog och därför är det svårt att testa på människor. Vidare så har forskningen inte heller (hittills) fått det genomslaget som behövs, eftersom det är svårt att ta patent på en planta som växer själv. Men det som man tydligt kan påvisa är att de personer/patienter som använder sig av exemplevis cannabisolja har väldigt positiva effekter av sitt användade.